Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2017CZ105588
AutorHolasová, Jitka
Titel

Trunkační jevy v současné češtině

ErschienenUsta ad Albim Bohemica, 17, č. 1, 2017, s. 14-19
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Tvoření slov
Klassifikation (EN)Word formation
Schlagwörterčeština; tvoření slov; neologismy; krácení; tronkace; abreviace; clipping; ekonomie jazyková
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Wortbildung; Neologismen
AnmerkungK amorfematickému (mechanickému) krácení slov v češtině (např. nashle, matika); tento slovotvorný postup označuje jako trunkace (používají se i termíny tronkace, clipping, usekávání), vzniklá slova jsou pak trunky
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/105588
PURLCitation link