Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach abreviace lieferte 75 Treffer
1

Reduktion als Wortbildungsprozess der deutschen Sprache

Greule, Albrecht, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 10, č. R 1, 1996, s. 7-19
2

Iniciálové zkratky v textu

Vlková, Věra, in: Světlo (Olomouc), č. 1, 2001, s. 1-3
3

Pro odne skoročennja, joho perebih i naslidky (sposterežennja tymčasovo apolityčnoho movoznavcja)

Neljuba, A. M., in: Ucrainica, 1, 2004, s. 195-199
4

Mesto abbreviatur v russkich i češskich gazetnych kommerčeskich tesktach

Rudincová, Blažena, in: Rossica Olomucensia, 34, 1997, s. 99-104
5

Jak jsou nazývána díla s dlouhým názvem

Horák, Ondřej, in: Tvar (Praha), 1999, 18.2.1999
6Kolář, Jiří, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2007
7

Tymcza, narka, bezva, senza - procesy skracania w czeszczyźnie i poszczyźnie mówionej

Krawczyk, Katarzyna, in: Bohemistyka, 9, č. 3, 2009, s. 177-185
8

Dynamika abreviace a abreviačních útvarů (na českém jazykovém materiálu)

Rangelova, Albena; Tichá, Zdeňka, in: Specyfika leksyki i słowotvórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy ; 2012, s. 147-169.
9

Užívání zástupných názvů jako věcný a pravopisný problém

Kříž, Adam; Prokšová, Hana, in: Naše řeč, 96, č. 1, 2013, s. 36-49
10

Leksikalni neologizmi v bălgarskija ezik, văznikali črez otsičane na dumi

Kolkovska, Sija, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 465-468.