Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ047316
AutorMinářová, Eva
Titel

Stylová charakteristika textů církevní komunikace

ErschienenČeština - bádání a učení [ČešBU] : Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2007, s. 70-73.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)The style of particular literary forms
Czech in society and practice
Schlagwörterčeština; stylistika; styly funkční; komunikace církevní; biblismy
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Stilistik (Stilkunde, Stillehre)
AnmerkungStylová a žánrová diferenciace
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/47316
PURLCitation link