Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2005CZ036714
AutorZajícová, Pavla
Titel

K systematické integraci tvořivého psaní do vyučování jazyků

ErschienenTvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole [TvPsaní] : Sborník příspěvků ze stejnojemnné mezinárodní konference uskutečněné ve dnech 21. až 23. října 2005 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Brno, Doplněk ; 2005, s. 75-82.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie
Teorie stylu a obecné otázky stylistické
Klassifikation (EN)Language teaching, its theory, and methodology
The theory of style and general questions of language style
Schlagwörterpsaní tvůrčí; vyučování; didaktika
Schlagwörter (DE)Unterricht; Didaktik
AnmerkungMožnosti integrace
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/36714
PURLCitation link