Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach didaktika lieferte 1241 Treffer
1

Čemu budeme učit v češtině? (poznámky k didaktice českého jazyka)

Hájková, Eva, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 119-122
2

Didaktický test vybraných jazykových struktur

Hornová, Libuše, in: Glottodidactica Olomucensia 4, Olomouc, UP ; 1992, s. 69-84.
3

Analogismus versus anomalismus ve vyučování mateřskému jazyku?

Čechová, Marie, in: Profesor Hauser jubilující [PHauser] : Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. 2001 při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2001, s. 22-29
4

Didáctica de La traducción del ensayo

García López, Rosario, in: Posibilidades y límites de la comunicación intercultura, Praha, Karolinum ; 2011, s. 97-108
5

Termín didaktika : jeho pôvod, výskyt a významy

Švec, Štefan, in: Pedagogika, 40, 1991, s. 277-287
6

Didaktika českého jazyka

Šmejkalová, Martina, in: Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy, Brno, MU 2015, s. 17-40
7

O narodowy europejski wymiar edukacji literackiej i językowej

Red. Sinica, M. Zielona Góra 1996
8

Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec 11.-13. března 2004

Ed. Koudelková, Eva Liberec 2004
9

Sprachvergleich und Sprachdidaktik. Beiträge zu den 19. GeSuS-Linguistiktagen, Freiburg im Breisgau, 2.-4. 3. 2010

Hrsg. von Kümmel, Martin Joachim Hamburg 2011
10

Čeština a její vyučování. Didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a pro studenty učitelství. 2., uprav. vyd

Čechová, Marie; Styblík, Vlastimil Praha 1998