Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie lieferte 1190 Treffer
1

Anglicky umíte? Zkuste něco jiného

Říhová, Barbora, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2008, s. C12., 20.8.2008
2

"Redukce"gramatiky

Malinovský, Milan, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 3, 1995, s. 218-222
3

Rozhovor s náměstkem ministra školství RNDr. Miroslavem Bartoškem o výuce cizích jazyků

Houska, Leoš, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 5-6, 1994-95, s. 162-165
4

Výuka cizím jazykům na sklonku tisíciletí (historie - současnost - perspektivy)

Mothejzíková, Jarmila, in: Cizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 170-183
5

Odborný jazyk ve výuce cizích jazyků na vysoké škole

Růžičková, Jiřina, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 234-235
6

Jazykové vzdělávání na prahu devadesátých let

Cink, Pavel, in: Cizí jazyky, 35, č. 1, 1991-92, s. 2-4
7

Foreign language education for the 21st century. The most important problems

Caravolas, Jean, in: Cizí jazyky, 36, č. 3-4, 1992-93, s. 90-91
8

Foreign language education for the 21st century. The most important problems

Delronche, Roland, in: Cizí jazyky, 36, č. 3-4, 1992-93, s. 91-93, čes
9

Využití studoven autonomního učení při výuce jazyků

Bočánková, Milena, in: Cizí jazyky, 38, č. 7-8, 1994-95, s. 274-277
10

K problematice lingvodidaktické přípravy učitelů cizích jazyků

Purm, Radko, in: Cizí jazyky, 38, č. 9-10, 1994-95, s. 324-326