Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2004CZ055166
AutorHauptová, Zoe
Titel

Josef Dobrovský a hlaholice

ErschienenGlagoljica i hrvatski glagolizam, Zagreb, Staroslavenski institut 2004, s. 123-130
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Církevní slovanština
Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Klassifikation (EN)Church Slavonic
History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
SchlagwörterDobrovský, Josef; hlaholismus; redakce charvátskohlaholská; hlaholice hranatá; cyrilice
AnmerkungDobrovského přínos k poznání hlaholice a cyrilice, ve své době byl nejlepším znalcem charvátskohlaholských rukopisů
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/55166
PURLCitation link