Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2004CZ041583
AutorMarvan, Jiří
Titel

Čelakovský stále mezi námi. K odkazu F. L. Čelakovského a jeho následovníků

ErschienenPocta Čelakovskému : Příspěvky ze sympozia k 200. výročí narození zakladatele české baltistiky Františka Ladislava Čelakovského, Praha, FF UK ; 2004, s. 11-18
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Dějiny lingvistické práce na území Československa a České republiky (období nejnovější, po roce 1945)
Klassifikation (EN)History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
History of linguistics in Czechoslovakia and in the Czech Republic (since 1945)
Schlagwörterbaltistika; kontakty jazykové; lingvisté; Čelakovský, František Ladislav; Schleicher, August; Geitler, Leopold; Zubatý, Josef; Machek, Václav; Trost, Pavel; Marvan, Jiří
Schlagwörter (DE)Sprachkontakt; Linguisten
AnmerkungKořeny české baltistiky a medailonky baltistů (A. Schleicher, L. Geitler, J. Zubatý, V. Machek, P. Trost, J. Marvan)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/41583
PURLCitation link