Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dějiny lingvistické práce na území Československa a České republiky (období nejnovější, po roce 1945) lieferte 1111 Treffer
1

Dodatky ke Slovníku jazyka staroslověnského. Lexikon linguae paleoslovenicae V. - Addenda et corrigenda

Čajka, František, in: Slovník jazyka staroslověnského - historie, osobnosti a perspektivy, Praha, SÚ AV ČR 2016, s. 87-107.
2

Současný stav a výhledy československé polonistiky

in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 233-235
3

Sto let od narození univ. prof. Vladimíra Šmilauera

Lutterer, Ivan, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 264-265
4

Nedožité osmdesátiny F. Cuřína

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 3-4, 1992-93, s. 81-82
5

K nedožitému výročí narození L. V. Kopeckého

Jiráček, Jiří, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 138-139
6

K nedožitým narozeninám doc. Ludvíka Pokorného

David, Milan, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 8-12
7

Bohumil Trnka (1895-1984)

Nosek, Jiří, in: Linguistica Pragensia, č. 2, 1995, s. 59-60
8

Daneš, František (1919-)

Svoboda, A., in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 2, Oxford, Pergamon Press ; 1994, 814 s.
9

Firbas, Jan (1921- )

Svoboda, A., in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 3, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 1250-1251
10

Prehľad onomastických konferencií a seminárov usporiadaných na Slovensku v rokoch 1981-1990

Dvonč, Ladislav, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, č. 32-33 (1991-92), 1992, s. 288-289