Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dějiny lingvistické práce na území Československa a České republiky (období nejnovější, po roce 1945) lieferte 1111 Treffer
1

Současný stav a výhledy československé polonistiky

in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 233-235
2

Sto let od narození univ. prof. Vladimíra Šmilauera

Lutterer, Ivan, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 264-265
3

K nedožitému výročí narození L. V. Kopeckého

Jiráček, Jiří, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 138-139
4

K nedožitým narozeninám doc. Ludvíka Pokorného

David, Milan, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 8-12
5

Bohumil Trnka (1895-1984)

Nosek, Jiří, in: Linguistica Pragensia, č. 2, 1995, s. 59-60
6

Prehľad onomastických konferencií a seminárov usporiadaných na Slovensku v rokoch 1981-1990

Dvonč, Ladislav, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, č. 32-33 (1991-92), 1992, s. 288-289
7

Filolog Arnošt Lamprecht

Sovják, Roman, in: Vlastivědné listy, 22, č. 1, 1996, s. 33-34
8

Tři setkání s Novočeskou skladbou

Klimeš, Lumír, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 83-84
9

Jubilejní vzpomínka na profesora Vladimíra Šmilauera

Lutterer, Ivan, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 81-83
10

Před 30 lětami Vladimír Zmeškal zemrěł

Rajš, Franc, in: Rozhlad, 46, č. 4, 1996, s. 156-159