Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach lingvisté lieferte 2255 Treffer
1

Jakobsonova první poválečná návštěva Československa roku 1957 ve světle archivů StB

Dittmann, Robert, in: Bohemica Olomucensia, 9, č. 2, 2017, s. 8-54
2

In memoria di Tullio De Mauro (1932-2017)

Špaček, Jiří, in: Linguistica Pragensia, 28, č. 2, 2017, s. 102-103
3

Slovanský ústav a pokusy o likvidaci slavistiky

Bečka, Jiří, in: Slavia, 64, č. 4, 1995, s. 357-369
4

K životním jubileím autorů Naší řeči

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 80, č. 5, 1997, s. 272
5

Jazykovědci odcházejí

Daneš, František, in: České a moravskoslezské zemědělské noviny (Praha), 1993, 23.2.1993
6

Jubileusz Docent Evy Minářovej

Balowska, Grażyna, in: Bohemistyka, 18, č. 1, 2018, s. 94-97
7

Renomovaná osobnost české lingvistiky

Krčmová, Marie, in: Noviny Slezské univerzity, 8, č. 5, 2003, s. 31
8

On the occasion of J. V. Neustupný's 80th birthday

Jernudd, Björn, in: Slovo a slovesnost, 74, č. 4, 2013, s. 316-318
9

Vzpomínka na anglistu prof. Stanislava J. Kavku (21. 9. 1946 - 6. 6. 2015)

Čermák, Jan, in: Časopis pro moderní filologii, 99, č. 1, 2017, s. 153-154
10

Ludmila Pacnerová

Kuběnová, Jana, in: Slovník jazyka staroslověnského - historie, osobnosti a perspektivy, Praha, SÚ AV ČR 2016, s. 377-380