Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2004CZ036870
AutorJelínek, Milan
Titel

Styl literárněvědných textů Arna Nováka

ErschienenSborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 51-52, č. V 5-6, 2004, s. 153-165
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterNovák, Arne; styl autorský; čeština
Schlagwörter (DE)Autorstil; Tschechisch
AnmerkungMateriál z Novákových děl Dějiny české literatury (1933), Přehledné dějiny literatury české (1936-39), z monografií o S. Čechovi (1923), J. Nerudovi (1920), J. Dobrovském (1928), T. Novákové (1930), V. Dykovi (1936) a Ruchovcích a lumírovcích (1938)
Mediumarticle
URLdigilib.phil.muni.cz (homepage) ab Vol. 1 (1952) bis Vol. 56 (2008)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Opac
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/36870
PURLCitation link