Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jelínek, Milan lieferte 205 Treffer
1

Místo Františka Martina Pelcla v českém mluvnictví

Jelínek, Milan, in: František Martin Pelcl : Sborník příspěvků z odborného semináře. [Sv.] 2, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1995, s. 3-9
2

Zespisovňování slangových prostředků v češtině

Jelínek, Milan, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 3-11.
3

Kultura jazyka a odborný styl

Jelínek, Milan, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 7-29
4

Kritérium systémovosti při kodifikaci spisovné normy

Jelínek, Milan, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 36-42.
5

Styl administrativně-právní

Jelínek, Milan, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 240-250
6

Výrazové prostředky koherentnosti textu

Jelínek, Milan, in: Stylistyka, 5, 1996, s. 128-139
7

Styl epistolární

Jelínek, Milan, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 126-137.
8

Teze o stylu

Jelínek, Milan, in: Stylistyka, 4, 1995, s. 251-257
9

Kultura jazyka a kultura řeči

Jelínek, Milan, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 31-40
10

Jazykověda na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Jelínek, Milan, in: Naše řeč, 80, č. 4, 1997, s. 210-212