Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2004CZ001338
AutorKralčák, Ľubomír
Titel

Otázky teórie spisovnej slovenčiny koncom 19. a začiatkom 20. storočia

ErschienenSpisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 330-334.
Spracheslo
Klassifikation (CZ)SLOVENŠTINA
Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Klassifikation (EN)SLOVAK
History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
Schlagwörterslovenština; kodifikace; spisovnost; pravopis; Czambel, Samuel; Škultéty, Jozef
Schlagwörter (DE)Slowakisch; Kodifizierung; Schriftlichkeit; Rechtschreibung
AnmerkungV dílech S. Czambela a J. Škultétyho
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1338
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Slovná zásoba spisovnej slovenčiny začiatkom 19. storočia / Habovštiaková, Katarína
Kultúra spisovnej slovenčiny
Dejiny spisovnej slovenčiny. Študijná príručka a texty / Krajčovič, Rudolf
Hovorená podoba spisovnej slovenčiny. Referáty a diskusné príspevky z konferencie dňa 6.-9. októbra 1965
Prehľad dejín spisovnej slovenčiny / Kačala, Ján
Genitívna predložka z, zo, inštrumentálová predložka s, so a častica zo v kodifikáciách spisovnej slovenčiny od konca 18. storočia do polovice 20. storočia / Kopecká, Martina
Asymetrická divergencia spisovnej slovenčiny a spisovnej češtiny na slovotvornej rovine / Lifanov, Konstantin V.