Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2003CZ045649
AutorSawicki, Piotr
Titel

Polonica w Mudrosloví národu slovanského ve příslovích

ErschienenParémie národů slovanských [1] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. 11. 2002 u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho "Mudrosloví", Ostrava, FF OU ; 2003, s. 27-33.
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Polština
Lexikologie
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Polish
Lexicology
Schlagwörterpolština; čeština; kontakty jazykové; Čelakovský, František Ladislav; paremiologie; přísloví
Schlagwörter (DE)Polnisch; Tschechisch; Sprachkontakt; Parömiologie; Sprichwort
AnmerkungČesko-polské paralely v Čelakovského sbírce
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/45649
PURLCitation link