Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2001CZ058338
AutorTrösterová, Zdeňka
Titel

Vliv konfese na formování slovanských spisovných jazyků v předspisovném období

ErschienenSborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 1, č. D 1, 2001, s. 23-35
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Vývoj slovanských jazyků
Klassifikation (EN)Development of Slavonic languages
Schlagwörterjazyky slovanské; spisovnost; vývoj; slavistika; kontakty jazykové
Schlagwörter (DE)Slawische Sprachen; Schriftlichkeit; Entwicklung; Slawistik; Sprachkontakt
AnmerkungPřehled vývoje v areálu Slavia Romana a Slavia Orthodoxa
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/58338
PURLCitation link