Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2001CZ058338
Author(s)Trösterová, Zdeňka
Title

Vliv konfese na formování slovanských spisovných jazyků v předspisovném období

PublishedSborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 1, č. D 1, 2001, s. 23-35
Languagecze
Classification (CZ)Vývoj slovanských jazyků
Classification (EN)Development of Slavonic languages
Subjectsjazyky slovanské; spisovnost; vývoj; slavistika; kontakty jazykové
Subjects (DE)Slawische Sprachen; Schriftlichkeit; Entwicklung; Slawistik; Sprachkontakt
NotePřehled vývoje v areálu Slavia Romana a Slavia Orthodoxa
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/58338
PURLCitation link

More like this:

Z historie novodobých spisovných slovanských jazyků (jihoslovanské teritorium) / Trösterová, Zdeňka
Otázky kodifikace normy slovanských spisovných jazyků v postkomunistickém období / Uličný, Oldřich
Zdroje současných slovanských spisovných jazyků / Hádek, Karel
Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských / Běličová, Helena
Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století
Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století
Konfrontace češtiny a slovenštiny na pozadí spisovných jazyků slovanských / Běličová, Helena