Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2000CZ042315
AutorGrybosiowa, Antonina
Titel

Cytaty czeskie w funkcji ludycznej

ErschienenStudia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś [StFilSł - Orłoś], Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 2000, s. 105-108
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Polština
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Polish
Schlagwörterčeština; stereotypy; polština; citáty; kontakty jazykové; slova okřídlená; komika jazyková
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Polnisch; Sprachkontakt
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/42315
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zapożyczenia czeskie w słowniku Pfula. Terminologia naukowa / Bura, Renata
Żenskie hipokorystyka w funkcji kynonimów - efemeryda czy tendencja? / Kopertowska, Danuta
Kategorie gramatyczne w funkcji perswazywnej (na przykłade reklam w czasopiśmie "ELLE") / Deutsch, Emilia
Przysłowia, zwroty przysłowiowe i cytaty w korespondencji prywatnej Henryka Sienkiewicza / Mariak, Leonarda
Zmiana funkcji nazw ulic i placów (od funkcji orientacyjnej do funkcji symboliczno-lokalizacyjnej) / Balowski, Mieczysław
Polskie wyrażenia metatekstowe o funkcji fatycznej i ich odpowiedniki czeskie i rosyjskie / Charciarek, Andrzej
Statystyka funkcji bezokolicznika w języku polskim, czeskim i rosyjskim / Łaziński, Marek