Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach citáty lieferte 87 Treffer
1

Citát v multidisciplinárním pohledu. Studie o citátu v časopise Zeitschrift für Semiotik

Mareš, Petr, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 38-43
2

Slavné výroky

Augusta, Pavel; Honzák, František Praha 1996
3

Intertextualita

Hoffmannová, Jana, in: Romboid (Bratislava), 32, č. 2-3, 1997, s. 14-20
4

Tekst v tekste, ili počemu i kak ljudi ispol'zujut čužije teksty

Tarsa, Jadviga, in: Rossica Olomucensia, 42, č. 2, 2004, s. 469-473
5

K lexiku evangelních citátů v Besědách Řehoře Velikého

Kuběnová, Jana, in: Usta ad Albim Bohemica, 14, 2014, s.70-76
6

Velký slovník citátů a přísloví

Plachetka, Jiří Praha 1996
7

Moudrost podle abecedy

Chromý, Zdeněk Brno 1997
8

Anglické rýmy do kapsy pro potěšení mysli a srdce (okořeněné špetkou moudrostí)

Káňa, Lubomír Praha 1995
9

Anglické rýmy do kapsy pro potěšení mysli a srdce (okořeněné špetkou moudrostí)

Káňa, Lubomír Praha 1995
10

Citáty a výroky slavných. Perly moudrosti. Perly lásky. Perly rozumu. Perly ducha. Perly poznání

Sest. a vybr. Lenčová, Žofia Ostrava 2001