Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ013478
AutorHaman, Aleš
Titel

Úvod do studia literatury a interpretace díla

Ort/VerlagJinočany: H&H
Jahr1999
Seiten179 s.
Sprachecze
ISBN80-86022-57-9
Klassifikation (CZ)Teorie uměleckého stylu
Sémiotika. Obecná sémantika
Lingvistika textu
Klassifikation (EN)The theory of artistic style
Semiotics. General semantics
Text linguistics
Schlagwörterteorie literatury; znaky jazykové; interpretace; lingvistika textová; versologie
Schlagwörter (DE)Interpretation; Textlinguistik
ReviewStaněk, Jiří Český jazyk a literatura 1999-2000, 50, č. 7-8, s. 200-201.; Mathauser, Zdeněk Česká literatura 2001, 49, č. 3, s. 326-329.
AnmerkungZ obsahu: 2. Jazykový znak (s. 20-31); 5. Literární komunikace II. - Dílo - textová rovina (s. 68-85).
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13478
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Úvod do studia literatury a interpretace díla / Haman, Aleš
Úvod od studia literatury 1. Příručka a cvičení ke studiu obrazného pojmenování v uměleckém textu a v jazyce obecně / Oliveriusová, Eva
Úvod do studia germanistiky / Bok, Václav
Úvod do studia jazyka / Černý, Jiří
Úvod do studia jazyka / Hrbáček, Josef
Úvod do studia médií / Burton, Graeme
Úvod do studia jazyka. Fragmenty přednášek s cvičeními / Šiška, Zbyněk