Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach The theory of artistic style lieferte 162 Treffer
1

Individuální styl a jeho významová aktivita

Červenka, Miroslav, in: Stylistyka, 4, 1995, s. 223-230
2

Język chaosu

Czaplejewicz, Eugeniusz, in: Slavia, 64, č. 1-2, 1995, s. 15-23
3

Fictional worlds: density, gaps, and inference

Doležel, Lubomír, in: Style (De Kalb), 29, č. 2, 1995, s. 201-214
4

Kompoziční výstavba básnického díla

Všetička, František, in: Stavba básně, Olomouc, UP ; 1994, s. 11-35
5

The Prague School concept of model interpretation: Mukařovský vs Jakobson and Lévi-Strauss

Schamschula, Walter, in: Jan Mukařovský and the Prague School, Potsdam, Univ. Potsdam ; 1999, s. 290-302
6

Symbol a metafora jako výrazové prostředky v textu

Pavelka, Jiří, in: Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování : Sborník příspěvků, Praha, Filozofický ústav ČSAV ; 1992, s. 46-60
7

Ohlédnutí k Mukařovskému

Nezkusil, Vladimír, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 5-6, 2000-01, s. 105-111
8

O pojetí básnického jazyka v evropské avantgardě (komparatistické poznámky na okraj)

Grygar, Mojmír, in: Slovo. Struktura(lismus). Příběh : Pocta Květoslavu Chvatíkovi, Olomouc, Aluze ; 2000, s. 87-105
9

Styl artystyczny - współczesne tendencje i perspektywy badawcze

Dąbrowska, Elżbieta, in: Literární věda na prahu 21. století, Opava, SlU ; 2000, s. 202-214.
10

Intertextualita v pracích pražských strukturalistů

Martinek, Libor, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 4, č. A 4, 2002, s. 89-91