Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ013262
Titel

Staročeský slovník 23. pronésti sě - provésti

HerausgeberEditor Pečírková, Jaroslava; Němec, Igor; Fiedlerová, Alena; Homolková, Milada; Chládková, Věra; Chotovinská, Jitka; Laichterová, Marta; Nedvědová, Milada; Nejedlý, Petr; Němec, Igor; Pečírková, Jaroslava; Povejšil, Jaromír; Procházková, Eva; Tyl, Zdeněk; Vajdlová, Miloslava
Ort/VerlagPraha: Academia
Jahr1999
Seitens. 113-224
Sprachecze
ISBN80-200-0721-0
Klassifikation (CZ)Lexikografie
Obecné otázky a celkové práce
Klassifikation (EN)Lexicography
General works
Schlagwörterslovníky; čeština stará
Schlagwörter (DE)Wörterbücher; Alttschechisch
ReviewČerná, Alena M., Naše řeč 2000, 83, č. 2, s. 97-100.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13262
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Staročeský slovník 22. prazápis - pronésti sě
Staročeský slovník 24. provésti - přědložený
Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek
Staročeský slovník. [Seš.] 1-26: na - při
Slovník staročeský. Pracovní zásady a ukázky hesel
Staročeský slovník 1. na - nádobie
Staročeský slovník 2. nádobie - násilník