Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1998CZ012049
Titel

Konfliktní soužití: Královské město - šlechta - duchovenstvo v raném novověku

HerausgeberPřiprav., úvodem a popisem opatř. Miller, Jaroslav
Ort/VerlagOlomouc: Danal
Jahr1998
Seiten348 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Materiál pro studium vývoje češtiny, jeho edice
Klassifikation (EN)Sources for the study of the language development and their editions
Schlagwörteredice; rukopisy; knihy půhonné; čeština doby střední
Schlagwörter (DE)Ausgabe; Handschriften; Alttschechisch (1500-1780)
ReviewSulitková, Ludmila, Časopis Matice moravské 1998, 117, č. 2, s. 487-489.; Štěrbová, Jarmila Vlastivědné listy 1998, 24, č. 2, 41. s.; Ebelová, Ivana, Archivní časopis 1999, 49, č. 2, s. 140-141.; V. B. Český časopis historický 1999, 97, č. 3, s. 651-652.
AnmerkungEdice půhonných a nálezových knih královského města Olomouce (1516-1616). - Podle ČMM 1998, s. 487, Vlastivěd. listů 1998, s. 41 a Archiv. časop. 1999, s. 140
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12049
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K česko-slovenským jazykovým vztahům v raném novověku / Dvořáková, Iva
Šlechta, šlechtic / Chládková, Věra
Konfliktní jednání v rodinné komunikaci / Léblová, Zdeňka
Čeština a česká šlechta / Mašek, Petr
Česká středověká šlechta / Macek, Josef
Nad ránem / Jíša, Jan
Humorný konflikt a konfliktní humor / Hoffmannová, Jana