Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ010699
Titel

Vršovické písně v úpravě pro zpěv s harmonickým doprovodem

HerausgeberK vyd. připrav. Traxler, Jiří; Traxler, Petr
Ort/VerlagPraha: Obvodní úřad městské části Praha 10
Jahr1997
Seiten42 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dialektologický materiál
Kritická vydání textů apod.
Klassifikation (EN)Dialectological material
Critical editions of texts
Schlagwörteredice; materiály; písně; zpěvníky; čeština
Schlagwörter (DE)Ausgabe; Materialien; Tschechisch
ReviewThořová, Věra Český lid 1999, 86, č. 1, 92. s.
AnmerkungEdice 15 písní z Vršovic. Směs písní lidových, pololidových, kramářských, kupletů i písní umělých. - Podle ČLid 1999, s. 92
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/10699
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Mluva a zpěv / Hostinský, Otakar
Církevní zpěv jako komunikační prostředek / Hubáček, Jaroslav
K úpravě francouzského pravopisu / Müllerová, Eva
Písně rozmanité. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibende Anno 1745. (Faksimile, transkripce, překlad)
Horňácké písně / Zeman, Martin
Slezské písně / Bezruč, Petr
K nové úpravě francouzského pravopisu / Hendrich, Josef