Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach materiály lieferte 695 Treffer
1

Novohradské hory a novohradské podhůří. Příroda. Historie. Život

Praha 2006
2

Znojmo - středověká hraniční pevnost

Razím, Vladislav Nymburk 2003
3

Orkafář, šlejfíř a sicař aneb Stará řemesla na Slovácku (1. díl)

Jochymek, Jaroslav Velehrad 2004
4

Biografický slovník rabínů rakouského Slezska

Spyra, Janusz Překladatel Bednářová, Beata Ostrava 2015
5

Slezsko v církevních statistikách Olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století. 3. část

Korbelářová, Irena; Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 44, č. 3, 1995, s. 198-223
6

Slezsko v církevních statistikách Olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století. 2. část

Korbelářová, Irena; Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 44, č. 2, 1995, s. 134-176
7

Slezsko v církevních statistikách Olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století. 1. část

Korbelářová, Irena; Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 44, č. 1, 1995, s. 19-63
8

Příspěvek k dějinám panství Linhartov a ke genealogii Sedlnických z Choltic

Stibor, Jiří, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 44, č. 1, 1995, s. 1-18
9

Ke společenskému původu členů městské správy a představitelů cechů v Hlučíně v první polovině 18. století

Korbelářová, Irena, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 44, č. 2, 1995, s. 177-189
10

Seznamy zachovaných židovských matrik

Burdová, Pavla, in: Acta onomastica, 38 (1997), 1998, s. 165-167