Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach materiály lieferte 695 Treffer
1

Znojmo - středověká hraniční pevnost

Razím, Vladislav Nymburk 2003
2

Orkafář, šlejfíř a sicař aneb Stará řemesla na Slovácku (1. díl)

Jochymek, Jaroslav Velehrad 2004
3

Biografický slovník rabínů rakouského Slezska

Spyra, Janusz Překladatel Bednářová, Beata Ostrava 2015
4

Novohradské hory a novohradské podhůří. Příroda. Historie. Život

Praha 2006
5

Plán města Uherské Hradiště z přelomu 18. a 19. století

Čoupek, Lukáš, in: Východní Morava (Brno), 3, 2013, s. 165-167
6

Soupis poddaných podle víry

Čáňová, Eliška, in: Paginae historiae : Sborník Státního ústředního archívu v Praze, Praha, Stát. ústř. archív ; 1992, s. 69-81
7

I Karel IV. se mohl zmýlit. Další poznatky z výzkumu zaniklých cest na katastru Dolan u Olomouce

Bolina, Pavel, in: Vlastivědný věstník moravský, 57, č. 2, 2005, s. 169-176
8

Slezsko v církevních statistikách Olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století. 3. část

Korbelářová, Irena; Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 44, č. 3, 1995, s. 198-223
9

Slezsko v církevních statistikách Olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století. 2. část

Korbelářová, Irena; Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 44, č. 2, 1995, s. 134-176
10

Slezsko v církevních statistikách Olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století. 1. část

Korbelářová, Irena; Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 44, č. 1, 1995, s. 19-63