Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach písně lieferte 232 Treffer
1

K tak zvané Stoveršové marokánské písni

Bočková, Hana, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 241-246
2

Kramářská píseň jako inspirační zdroj české písně lidové (na základě analýzy textových i melodických variant písně Jaký mám trápení...)

Thořová, Věra, in: Český lid, 97, č. 1, 2010, s. 51-74
3

Polky "na šest"v dělnickém repertoáru Českobudějovicka z počátku 20. let

Pecka, Jindřich, in: Výběr (České Budějovice), 35, č. 2, 1998, s. 88-95
4

K textovému zpracování duchovních písní

Daňhelka, Jiří, in: Sborník referátů z konference "Nové poznatky o dějinách starší české a slovenské hudby, Praha 1984", Praha, 1988, s. 98-104
5Nekvapil, Jiří; Zeman, Jiří, in: Studies in Functional Stylistics, Praha, Academia ; 1993, s. 248-256
6

Dvojí tendence v tektonice českých lidových písní. Příspěvek ke strukturální analýze českého písňového typu

Tyllner, Lubomír, in: Český lid, 84, č. 4, 1997, s. 265-274
7

Gusitskije pesni i "Internacional": k tipologii tekstov

Mel'nikov, G. P., in: Znakomyj neznakomec (Moskva), 1995, s. 129-133
8

Ozvěny norem. (Nad písňovými texty české rockové skupiny Orlík)

Zelinský, Miroslav, in: Výrazové osobitosti teenagerskej kultúry, Nitra, Vysoká škola pedagogická ; 1996, s. 209-219
9

Makkabäische Inspiration des hussitischen Chorals "Ktož jsú boží bojovníci"("Ihr, die ihr Kämpfer Gottes und seines Gesetzes seid")

Holeček, František J., in: In memoriam Josefa Macka (1922-1991), Praha, Historický ústav AV ČR ; 1996, s. 111-125
10

Le chant en vieux tchèque Doroto, panno čistá

Všetička, František, in: Das slawische Phänomen : Festschrift für Prof. Dr. Antonín Měšťan zu seinem 65. Geburtstag, Praha, Euroslavica 1996, s. 237-244