Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ005575
AutorKučera, Karel
Titel

Několik pohledů na vývoj českého pravopisu

ErschienenPřednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 63-67
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Pravopis: obecné otázky, dílčí příspěvky
Klassifikation (EN)Orthography
Schlagwörterpravopis; čeština; pravopis spřežkový; pravopis diakritický; reformy; grafémy; fonémy; abreviace
Schlagwörter (DE)Rechtschreibung; Tschechisch
AnmerkungVývoj českého pravopisu od 11. stol. po psací zvyklosti novodobé, též vývoj platnosti jednotlivých grafémů a jejich variant a repertoáru abreviačních znaků
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/5575
PURLCitation link