Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ005574
AutorPalková, Zdena
Titel

Prozodická stavba češtiny jako předmět aktuálního výzkumu

ErschienenPřednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 56-62
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Fonetika
Klassifikation (EN)Phonetics
Schlagwörterfonetika; prozódie; čeština; syntéza difonová; slabiky; takty přízvukové; přízvuk; úseky promluvové; výpověď; syntéza řeči; stavba prozodická
Schlagwörter (DE)Phonetik (Lautlehre); Tschechisch; Akzent (Betonung)
AnmerkungV rovině přízvukového taktu a promluvového úseku, syntéza jako prostředek fonetického výzkumu, některé výsledky z hlediska popisu prozódie češtiny: v rovině času, v členění textu na přízvukové takty a v intonačním průběhu textu
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/5574
PURLCitation link