Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ027696
AutorHrubý, Jaroslav
Titel

Terminologie ve sluchovém postižení - jedna z příčin problémů neslyšících dětí v orálních zemích

ErschienenSpeciální pedagogika, 6, č. 4, 1996, s. 10-15
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Terminologie ostatních oborů
Klassifikation (EN)Terminology of the other fields
Schlagwörterneslyšící; terminologie
Schlagwörter (DE)Terminologie
AnmerkungVymezení diametrálně odlišných pojmů: nedoslýchaví, ohluchlí, prelingválně neslyšící. Důsledky terminologických chyb v praxi
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/27696
PURLCitation link