Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach neslyšící lieferte 288 Treffer
1

Obrázkové příběhy & čtení a psaní

Hudáková, Andrea, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 45-53.
2

Terminologie ve sluchovém postižení - jedna z příčin problémů neslyšících dětí v orálních zemích

Hrubý, Jaroslav, in: Speciální pedagogika, 6, č. 4, 1996, s. 10-15
3

Rozvoj organizovanej starostlivosti o sluchovo postihnutých na Slovensku. Historický náčrt. 1. časť

Pleva, Ján Bratislava 1994
4

Učím sa hovoriť. pre prípravný ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých. Variant B

Kohut, Vladimír; Kyselá, Mária Bratislava 1994
5

Oči slyší a ruce mluví

Nesnídal, David, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Pátek, 11, č. 44, 1998, s. 4-6., 30.10.1998
6

Každý potřebuje dobře vyvinutou řeč, i kdyby měla být znaková

Červenková, Anna, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 11, č. 225, 1998, s. 22., 25.9.1998
7

Miss USA

Homoláč, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 52-53
8

Výchova sluchově postižených dětí. Část 1-3

Potměšil, Miloň, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 1, 2, 3-4, 1999, s. 45-48, 100-102, 230-233
9

Neverbální projevy neslyšících lidí

Strnadová, Věra, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 41-44
10

Nová slova já neznám. Slovo (a jazyk) v dopisech neslyšících Čechů

Macurová, Alena, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 2, 1998, s. 109-112