Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach neslyšící lieferte 288 Treffer
1

Obrázkové příběhy & čtení a psaní

Hudáková, Andrea, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 45-53.
2

Terminologie ve sluchovém postižení - jedna z příčin problémů neslyšících dětí v orálních zemích

Hrubý, Jaroslav, in: Speciální pedagogika, 6, č. 4, 1996, s. 10-15
3

Rozvoj organizovanej starostlivosti o sluchovo postihnutých na Slovensku. Historický náčrt. 1. časť

Pleva, Ján Bratislava 1994
4

Učím sa hovoriť. pre prípravný ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých. Variant B

Kohut, Vladimír; Kyselá, Mária Bratislava 1994
5

Neverbální projevy neslyšících lidí

Strnadová, Věra, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 41-44
6

Neslyšící Češi a čeština

Hudáková, Andrea, in: Jazyková komunikácia v 21. storočí [JazKom21] : 4. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii, Banská Bystrica 13.-14. septembra 2000, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2001, s. 285-291.
7

Sourds, lanuges des signes et cognition: journée autour des travaux de Cyril Courtin

Fulka, Josef, in: Studie z aplikované lingvistiky, č. 1-2, 2012, s. 169-170
8

Kochleární implantáty. Rady a zkušenosti

Koncepce a sest. publikace Motejzíková, Jitka Praha 2009
9

Komunikačné prístupy a ich pedagogické využitie vo výchove a vzdelávaní nepočujúcich

Bratislava 1998
10

Bilingvální vzdělávání neslyšících

Jabůrek, Josef Praha 1998