Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Speciální pedagogika lieferte 38 Treffer
1

O komunikačních možnostech mezi nevidomými a vidomými. Příspěvek k integraci lidí se zrakovým handicapem

Pluhařová, Pavla, in: Speciální pedagogika, 6, č. 5, 1996
2

Poznáváme český znakový jazyk 3. Tvoření tázacích vět

Hronová, Anna, in: Speciální pedagogika, 12, 2002, s. 113-123
3

Poznáváme český znakový jazyk. Český znakový jazyk v kontaktu

Macurová, Alena; Nováková, Radka, in: Speciální pedagogika, 18, 2008, s. 278-298
4

Český znakový jazyk a postavení neslyšících lidí v České republice

Okrouhlíková, Lenka, in: Speciální pedagogika, 25, č. 3, 2015, s. 278-298
5

Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka. Poznámky k diskusi

Macurová, Alena, in: Speciální pedagogika, 6, č. 1, 1996, s. 5-20
6

Výzkum komunikace neslyšících: český znakový jazyk

Macurová, Alena; Homoláčová, Ivana; Ptáček, Václav, in: Speciální pedagogika, 7, č. 3, 1997, s. 1-15
7

Odezírání

Hrubý, J., in: Speciální pedagogika, 8, č. 4, 1998, s. 1-11
8

Bilingvální vzdělávání neslyšících. Pro a proti

Macurová, Alena, in: Speciální pedagogika, 4, č. 5, 1994, s. 12-19
9

Vladimír Racek - nestor moravské tyflopedie

Smýkal, Josef, in: Speciální pedagogika, 6, č. 1, 1996, s. 37-39
10

Jazykové schopnosti žáků 1. stupně ZvŠ s přihlédnutím k romským dětem

Štěrbová, Ludmila, in: Speciální pedagogika, 6, č. 2, 1996, s. 16-20