Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Terminologie ostatních oborů lieferte 759 Treffer
1

Sportovní terminologie v cestovním ruchu

Světlá, Jindra, in: Naše řeč, 81, č. 4, 1998, s. 202-205
2

Co je to...portfolio, portfoliové investice, portfoliový management

in: Moravskoslezský den (Ostrava), 1995, 24.4.1995
3

Agregátní poptávka aneb Chvála terminologie

Rovný, Jan, in: Haló noviny (Praha), 1998, 1.10.1998
4

Jan Kaška

in: Večerník Praha, 1999, 23.7.1999
5

Ondřej Sekora

in: Večerník (Praha), 1999, 24.9.1999
6

O používání "cizích"slov ve sportovní terminologii

Kojzar, Petr, in: Haló noviny (Praha), 1999, 4.10.1999
7

Kompakt s bukletem?

Králík, Jan, in: Hudební rozhledy (Praha), 50, č. 10, 1997
8

K otázkám sportovní terminologie

Terčová, Marie; Terč, Ivo, in: Jazyk a literatura 15 : Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Věnováno doc. PhDr. Bohumilu Jiráskovi, CSc., k šedesátinám, Plzeň, PF ZČU ; 1992, s. 43-50
9

K terminologii v kulturistice

Tichá, Zdeňka, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 93-95
10

K terminologii z oblasti řízení jakosti

David, Milan, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 128-130