Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Terminology of the other fields lieferte 759 Treffer
1

Turismo, turistika, cestovní ruch

Hlavičková, Vlasta, in: Cizí jazyky, 39, č. 1-2, 1995-96, s. 2-3 [příloha]
2

Sportovní terminologie v cestovním ruchu

Světlá, Jindra, in: Naše řeč, 81, č. 4, 1998, s. 202-205
3

Co je to...portfolio, portfoliové investice, portfoliový management

in: Moravskoslezský den (Ostrava), 1995, 24.4.1995
4

Slovníček z oboru sociálního pojištění (Mexiko)

Martinec, Lubomír, in: Tlumočení - překlad, 7, č. 30, 1996, s. 36-38 [608-610]
5

Účtová osnova / Contabilità

Negato, Frigo, in: Tlumočení - překlad, 9, č. 42, 1998, s. 28 [1074]
6

Agregátní poptávka aneb Chvála terminologie

Rovný, Jan, in: Haló noviny (Praha), 1998, 1.10.1998
7

Jan Kaška

in: Večerník Praha, 1999, 23.7.1999
8

Ondřej Sekora

in: Večerník (Praha), 1999, 24.9.1999
9

O používání "cizích"slov ve sportovní terminologii

Kojzar, Petr, in: Haló noviny (Praha), 1999, 4.10.1999
10

Kompakt s bukletem?

Králík, Jan, in: Hudební rozhledy (Praha), 50, č. 10, 1997