Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ002907
AutorMareš, Petr
Titel

"Mašíren, marš, án, cvó!"K vícejazyčnosti v literatuře pro děti a mládež

ErschienenJazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 212-221
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
Schlagwörterliteratura dětská; literatura pro mládež; jazyky cizí; vícejazyčnost; čeština; prózy; Čtvrtek, Václav; Henzl, Vladimír
Schlagwörter (DE)Fremdsprachen; Tschechisch
AnmerkungProblematika jazykové různosti v prózách pro děti a mládež. Fungování vícejazyčnosti v těchto prózách (V. Čtvrtek, Rumcajs, 1987; V. Henzl, Přiznejte se, kapitáne, 1967)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2907
PURLCitation link