Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach souvětí souřadná lieferte 12 Treffer
1

Suščnost' i naznačenije osložnennogo predloženija v russkom jazyke

Manajenko, G. N., in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 9 [APObRJ 9], Brno, MU ; 2009, s. 19-28
2

Výpověďní spojení a jeho formy

Hrbáček, Josef, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 332-340
3

Funkce konkluzivních souvětí v jazykové interakci

Karlík, Petr, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. A 47, 1999, s. 85-94
4

Interpretace odporovacího vztahu v raně barokním textu

Alexová, Jarmila, in: Analytické sondy do textu 2 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 19. 4. 2005 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2006, s. 320-327
5

Vývoj českého barokního souvětí souřadného

Alexová, Jarmila Praha 2009
6

Souvětí s řetězcovou závislostí vedlejších vět (se specifickým zřetelem ke kontaktním dvojicím různovětných podřadících spojovacích výrazů)

Štěpán, Josef, in: Kapitoly z české gramatiky, Praha, Academia 2011, s. 1043-1080
7

Nepravé vedlejší věty

Pilařová, Daniela, in: Jihlavské listy, 2006, 4.8.2006
8

Souvětí a odborný styl

Jindra, Pavel Třebíč 2007
9

Souvětí současné češtiny

Štěpán, Josef Liberec 2013
10

Prosodie, Kontext und Wortstellung in tschechischen und slovakischen adversativen Konstruktionen

Adamíková, Marcela, in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 5, München, Sagner 2002, s. 1-10