Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001562
AutorKvítková, Naděžda
Titel

K textu agitačního spisu Krátké sebránie z kronik českých

ErschienenRozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 88-93
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
Schlagwörterkroniky; čeština stará
Schlagwörter (DE)Alttschechisch
AnmerkungKompoziční rozbor textu z 15. stol. (text známý od obrození v souvislosti s Dalimilovou kronikou, zachován v jediném exempláři v tzv. Cerronském rkp.)
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1562
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jazyková stránka agitačního spisu Krátké sebránie z kronik českých / Kvítková, Naděžda
Agitační spis Krátké sebránie z kronik českých... z hlediska jeho záměru a stylu / Kvítková, Naděžda
Jazykové zpracování Mikovcovy tragédie z českých dějin / Kvítková, Naděžda
Přirovnání jako součást literárního textu / Kvítková, Naděžda
K proměnám písně Adama Michny z Otradovic Vánoční noc / Kvítková, Naděžda
Proměny textu a jazyka Dalimilovy kroniky ve 14. a 15. století / Kvítková, Naděžda
Jazyk českých spisů J. A. Komenského / Kučera, Karel