Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001562
AutorKvítková, Naděžda
Titel

K textu agitačního spisu Krátké sebránie z kronik českých

ErschienenRozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 88-93
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
Schlagwörterkroniky; čeština stará
Schlagwörter (DE)Alttschechisch
AnmerkungKompoziční rozbor textu z 15. stol. (text známý od obrození v souvislosti s Dalimilovou kronikou, zachován v jediném exempláři v tzv. Cerronském rkp.)
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1562
PURLCitation link