Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kroniky lieferte 217 Treffer
1

Raně novověké narativní prameny k dějinám Jáchymova

Tošnerová, Marie, in: Studie o rukopisech, 42, 2012, s. 51-62
2

Kroniky českých a moravských kapucínských řeholních domů ze 17. a 18. století

Brčák, Marek, in: Folia Historica Bohemica, 29, č. 2, 2014, s. 383-407
3

K textu agitačního spisu Krátké sebránie z kronik českých

Kvítková, Naděžda, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 88-93
4

Jazyková stránka agitačního spisu Krátké sebránie z kronik českých

Kvítková, Naděžda, in: Filologické studie 20 : Sborník Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, Karolinum ; 1997, s. 62-72.
5

Wizerunek Niemca w kronikach staropolskich

Gracz, Edyta, in: InterFaces : Obraz vzájemných vztahů Čechů, Poláků a Němců v jejich jazycích, literaturách a kulturách, Praha, FF UK ; 2002, s. 68-76.
6

Historia fundationis monasterii Brevnoviensis

Bláhová, Marie, in: Milénium břevnovského kláštera (993-1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, Praha, Karolinum ; 1993, s. 147-162.
7

Hebräische Berichte über die Judenverfolgungen während des ersten Kreuzzuges

Haverkamp, Eva Hannover 2005
8

Kronika Čechů

Kosmas Přel. Hrdina, Karel Praha 2011
9

Záhada Kroniky trojánské. Počátek českého knihtisku

Boldan, Kamil Praha 2010
10

Die "Konstanzer Chronik"Gebhart Dachers "By des Byschoffs zyten volgiengen disz nachgeschriben ding und sychen..."

Edition und Kommentar Dacher, Gebhart Ostfildern 2008