Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kvítková, Naděžda lieferte 90 Treffer
1

Dopis na základní a střední škole

Kvítková, Naděžda, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 58-62
2

Jazyková stránka cestopisu Martina Kabátníka

Kvítková, Naděžda, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 78-83
3

K textu agitačního spisu Krátké sebránie z kronik českých

Kvítková, Naděžda, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 88-93
4

Jazykové zpracování Mikovcovy tragédie z českých dějin

Kvítková, Naděžda, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 27-37
5

K jazyku současných duchovních promluv

Kvítková, Naděžda, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 61-65
6

Čeština v oblasti náboženského života

Kvítková, Naděžda, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 113-116.
7

Za Vlastou Podhornou

Kvítková, Naděžda, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 182-183
8

Vyprávěč František Nepil

Kvítková, Naděžda, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 179-182.
9

K současnému zpracování krajových pověstí

Kvítková, Naděžda, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 257-260
10

K jazykové tvořivosti v díle E. Hrycha Krhútská kronika

Kvítková, Naděžda, in: Sborník '97, Liberec, Technická univ. ; 1997, s. 103-109.