Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001544
AutorČechová, Marie
Titel

Názvy českých cestovních kanceláří

ErschienenCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 20-24
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jiná jména (než osobní a zeměpisná)
Klassifikation (EN)Names other than personal and geographical
Schlagwörterchrématonyma; čeština
Schlagwörter (DE)Chrematonyme; Tschechisch
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1544
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Charakter pojmenování cestovních kanceláří / Čechová, Marie
Názvy cestovních kanceláří v Brně / Kneselová, Helena
Jazykový pohled na názvy cestovních kanceláří v Egyptě a České republice / Shatury, Amr Ahmed
Malá sonda do jazykové kultury zaměstnanců cestovních kanceláří / Kuldanová, Pavlína
Onomastický pohled na názvy českých hudebních skupin / Fiebigerová, Eva
Onomastický pohled na názvy českých hudebních skupin / Fiebigerová, Eva
Jak vznikaly názvy českých obcí a měst / Kubálková, Pavla