Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001531
AutorHrdličková, Hana
Titel

Slovesné frazémy se jménem cesta (na materiálu ze Slovníku české frazeologie a idiomatiky, Slovníku spisovného jazyka českého a Slovníku spisovné češtiny

ErschienenCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 51-53
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Původ a význam jednotlivých slov a rčení
Klassifikation (EN)Origin and meaning of particular words and idioms
Schlagwörterfrazémy slovesné; čeština
Schlagwörter (DE)Tschechisch
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1531
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Frazémy s významem "začátek", "konec". Na materiálu Slovníku české frazeologie a idiomatiky 1-3 / Hrdličková, Hana
Slovník české frazeologie a idiomatiky
Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání
Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy neslovesné
Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy slovesné. A-P. R-Ž
Jevropejskije jazykovyje paralleli v Slovníku české frazeologie a idiomatiky / Mokijenko, Valerij M.
Elektronická podoba Slovníku spisovného jazyka českého / Králík, Jan