Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001112
Titel

Staročeská kronika tak řečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota. Sv. 3. Historický komentář. Rejstřík

HerausgeberBláhová, Marie
Ort/VerlagPraha: Academia
Jahr1995
Seiten489 s.
Sprachecze
ISBN80-200-0282-0
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
SchlagwörterDalimil; kroniky; edice; čeština stará; rejstříky
Schlagwörter (DE)Ausgabe; Alttschechisch
ReviewHledíková, Zdeňka, Mediaevalia Historica Bohemica 1998, 5, s. 160-162.; Nodl, Martin, Lidové noviny (Praha) 1996, ; Mezník, Jaroslav Český časopis historický 1996, 94, č. 3, s. 611-614.; Zachová, Jana Listy filologické 1997, 120, č. 1-2, s. 169-171.; Hlaváček, Ivan, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters (Köln) 1996, 52, č. 2, s. 686-687.; Maur, Eduard Minulostí Západočeského kraje (Plzeň) 1997, 32, s. 260-262.
AnmerkungKomentář a rejstřík k edici
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1112
PURLCitation link