Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000921
AutorŽemlička, Milan
Titel

Charakteristika mluveného odborného projevu

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 193-202
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Teorie vědeckého a odborného stylu
Klassifikation (EN)The theory of scientific and special style
Schlagwörterkomunikace; mluvenost; jazyk vědy; rétorika; akty komunikační
Schlagwörter (DE)Kommunikation; Sprachlichkeit; Rhetorik
AnmerkungÚloha a postavení přirozeného jazyka ve sféře vědy. Styl a rétorika, variace komunikačního aktu
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/921
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K pojetí výstavby odborného projevu a jeho terminologické složky / Žemlička, Milan
Kultura mluveného projevu / Chmelíková, Věra
Kultura mluveného projevu. Strategie umění komunikace / Hůrková, Jiřina
Kultivovanost mluveného projevu učitele / Málková, Jitka
Členění odborného textu psaného a mluveného / Světlá, Jindra
Dnešní problémy kultury mluveného projevu / Krčmová, Marie
Hygiena hlasu a kultura mluveného projevu / Bubeníčková, Zuzana