Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jazyk vědy lieferte 151 Treffer
1

Mezinárodní spolupráce v dějinách vědy středoevropského prostoru

Štrbáňová, Soňa, in: Akademický bulletin, č. 9, 2015, s. 24-26
2

Filosofie vědy

Praha 1968
3

Informace, uspořádání a kontext

Sokol, Jan, in: Vesmír, 75, č. 1, 1996, s. 48-49
4

Vědní obory na přelomu tisíciletí

Krob, Josef, in: Filosofický časopis, 48, č. 1, 2000, s. 163-165
5

Různé druhy jazyka. V laboratořích se rodí nové, radikálně odlišné formy života

Uhlíř, Martin, in: Respekt (Praha), 26, č. 12, 2015, s. 22., 16.3.2015
6

Současná filosofie a metodologie vědy

Fajkus, Břetislav Praha 1997
7

Tvořím, tvoříš, tvoří

Jelínek, Milan, in: O tvořivosti ve vědě, politice a umění. Sv. 2, Brno, Nadace Universitas Masarykiana ; 1993, s. 35-37
8

Vědecké vyjadřování potřebuje nové předložky

Jelínek, Milan, in: Univerzitní noviny (Brno), 1, č. 5, 1994, s. 36-38
9

Proměny vědních paradigmat ve 20. století

Kořenský, Jan, in: Dyskurs naukowy : - tradycja i zmiana, Opole, Uniw. Opolski ; 1999, s. 19-23
10

Pojetí shody a konvence v současné filosofii vědy

Fajkus, Břetislav, in: Konvence ve vědě a filosofii [KVFil] : Sborník příspěvků, Praha, Filosofia 2000, s. 157-173