Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000913
AutorDuchoň, Jiří
Titel

Odborná terminologie v chemii, biochemii, biologii a medicíně

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 143-145
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Terminologie matematických, fyzikálních, chemických a přírodních věd
Terminologie zemědělství, zemědělských a lékařských věd
Klassifikation (EN)Terminology of sciences
Terminology of agriculture and medicine
Schlagwörterterminologie; chemie; biochemie; biologie; lékařství; pravopis
Schlagwörter (DE)Terminologie; Rechtschreibung
AnmerkungV češtině, zejm. k otázce pravopisu převzatých termínů z řečtiny
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/913
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nomenklatura a terminologie v chemii, biochemii a molekulární biologii / Duchoň, Jiří
Německá odborná terminologie a reklama / Měšťan, Antonín
Odborná terminologie a jazyková kultura / Jelínek, Milan
Zkratky používané v medicíně / Hemzal, Boleslav
Komunikační pasti v medicíně. Praktický manuál komunikace lékaře s pacientem / Honzák, Radkin
Talking medicine. Czech for medical students / Čermáková, Iveta
Odborná terminologie v českém znakovém jazyce pro výuku českého jazyka / Vysuček, Petr