Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach lékařství lieferte 269 Treffer
1

On the new anatomical nomenclature

Marečková, Elena; Šimon, František; Červený, L., in: Annals of Anatomy - Anatomische Anzeiger (Jena), 183, č. 3, 2001, s. 201-207
2

Galénove názory na lékarsku terminológiu

Šimon, František, in: Zprávy Jednoty klasických filologů, 33, č. 1-4, 1991, s. 106-107
3

Antike Medizin. Ein Lexikon

Hrsg. von Leven, Karl-Heinz München 2005
4

Zborník príspevkov z 8. medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny

Ed. Bujalková, Mária Martin 2007
5

Neverbální komunikování bolesti a jeho diagnostické využití

Mareš, Jiří; Marešová, Jana, in: Štylistika neverbálnej komunikácie : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v dňoch 15.-16. februára 1996. Konferencia sa konala na počesť univ. prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc., pri príležitosti jeho 75. narodenín, Bratislava, PF Univ. Komenského ; 1997, s. 143-147
6

Pravopisná poznámka k názvosloví léčivých přípravků

Dernerová, Soňa, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, 88 s.
7

Przeobrażenia semantyczne w zakresie czeskich nazw lekarskich

Bożko, Brygida, in: Slavica Stetinensia (Szczecin), 5, 1996, s. 179-187
8

Středověký písař - opisovač, tvůrce, mystifikátor? Jazykový rozbor lékařského pojednání O ženských tajemstvích

Černá, Alena M., in: Naše řeč, 87, č. 1, 2004, s. 1-13
9

Čeština v medicíně a na pražské lékařské fakultě (1784-1918)

Hlaváčková, Ludmila, in: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918, Praha, Výzkum. centrum pro dějiny vědy ; 2003, s. 327-344
10

Słowniki terminologiczne, struktura słownika medycznego

Dobrotová, Ivana, in: Problemy leksykografii dwujęzycznej języków słowiańskich [ProblL], Toruń, Wyd. Uniw. M. Kopernika 2000, s. 157-174