Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Terminology of agriculture and medicine lieferte 242 Treffer
1

Příspěvek k poznání stavu lékařské terminologie barokního období

Koblížek, Vladimír, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 68-72
2

Pravopisná poznámka k názvosloví léčivých přípravků

Dernerová, Soňa, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, 88 s.
3

Przeobrażenia semantyczne w zakresie czeskich nazw lekarskich

Bożko, Brygida, in: Slavica Stetinensia (Szczecin), 5, 1996, s. 179-187
4

Použití a podoba odborných výrazů v češtině (senzitizace a desenzitizace, senzibilizace a desenzibilizace; nociceptorový, nociceptivní a nocicepční)

Šimandl, Josef, in: Československá fyziologie, 51, č. 2, 2002, s. 95
5

Terminology and its roots (on the international and figurative aspects of Czech medical terms)

Bozděchová, Ivana, in: Přednášky z 49. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 49], Praha, FF UK ; 2006, s. 35-46
6

Morbus professionalis. K motivovanosti českých názvů nemocí

Bozděchová, Ivana, in: Naše řeč, 89, č. 3, 2006, s. 113-122
7

Anatomické názvosloví. Historie a aktuální problémy

Musil, V.; Bozděchová, Ivana; Čech, P.; Stingl, J.; Kachlík, D., in: Proinflow. Časopis pro informační vědy (Brno), 2, č. 1, 2010, s. 58-75
8

Anatomical terminology and nomenclature

Bozděchová, Ivana; Kachlík, David; Čech, Pavel; Musil, Vladimír; Báča, Václav, in: Surgical and Radiologic Anatomy (NY), 30, 2008, s. 459-466
9

Deset let nového anatomického názvosloví

Bozděchová, Ivana; Kachlík, David; Čech, Pavel; Musil, Vladimír; Báča, Václav, in: Časopis lékařů českých, 147, 2008, s. 287-294
10

Poznámka k zemědělské terminologii z hlediska slovníku celonárodního jazyka

Filipec, Josef, in: Sborník provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze. Terminologická studie 6, Praha, SPN ; 1976, s. 155-160