Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000904
AutorKraus, Jiří
Titel

K vývojové dynamice vědecké komunikace

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 81-94
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Rétorika, umění mluvit a jednat s lidmi
Klassifikation (EN)Czech in science, scientific and special style
Rhetoric
Schlagwörterčeština; styl odborný; rétorika; dorozumívání vědecké; styl vědecký; jazyk vědy; diskursy vědecké
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Fachstil; Rhetorik
AnmerkungOdborný jazyk a odborný/vědecký styl v české lingvistice
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/904
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K vývojové dynamice současné české flexe / Uličný, Oldřich
Příspěvek k vývojové dynamice větných vzorců v češtině / Uhlířová, Ludmila
K zdrojům vývojové dynamiky v současné spisovné češtině / Kraus, Jiří
Dokument teorie vědecké informace / Kraus, Jiří
K urbanonymii a její dynamice / Kneřová, Markéta
K stylové dynamice jazykových prostředků / Čechová, Marie
K dynamice syntaktického popisu textu / Müllerová, Olga