Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000866
AutorJunková, Bohumila
Titel

Mluvenostní stylizace v jihočeských prózách Mileny Brůhové

ErschienenJazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 67-89
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterBrůhová, Milena; styl autorský; mluvenost; rovina syntaktická; čeština
Schlagwörter (DE)Autorstil; Sprachlichkeit; Tschechisch
AnmerkungVýskyt mluvenostních jevů v syntaktické rovině v novelách M. Brůhové Parcela a Radbuza 101
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/866
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Mluvenostní prostředky v novele Mileny Brůhové Parcela / Junková, Bohumila
Některé mluvenostní stylizace v jihočeské próze Františka Skorunky / Junková, Bohumila
Mluvenostní prostředky v psané publicistice / Junková, Bohumila
Stylizace dialogu v duchovních pohádkách / Junková, Bohumila
Některé mluvenostní jevy v románu Petra Pavlíka / Junková, Bohumila
Využití nespisovných jazykových prostředků v dílech současných jihočeských autorů / Junková, Bohumila
Mluvenostní stylizace a využití nespisovných výrazů v některých prozaických dílech současné české literatury / Kolářová, Ivana