Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000713
AutorNekula, Marek
Titel

Ironie v Lásky hře osudné

ErschienenSborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 61-74
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterČapek, Karel; Čapek, Josef; vrstvy komunikační; ironie; styl autorský; čeština
Schlagwörter (DE)Ironie; Autorstil; Tschechisch
AnmerkungPokus o rozkrytí jednotlivých komunikačních vrstev a vztah mezi nimi v juvenilii bří Čapků. Ironická struktura hry v mnoha aspektech
Mediumarticle
URLdigilib.phil.muni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/713
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Signalizování ironie / Nekula, Marek
Pragmalingvistická interpretace ironie / Nekula, Marek
Ironiesignal. Beschreibung der Ironie in Handlung und Text / Nekula, Marek
Koncept ironie u tzv. ironické generace 90. let / Nekula, Marek
Dopisy lásky / Němcová, Božena
Jazyk lásky. Eseje o sémiotice, psychoanalýze a mateřství / Kristeva, Julia
Jazyk ironie / Trost, Pavel