Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000297
AutorUhlířová, Ludmila
Titel

Spotřebiště

ErschienenNaše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 270
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Tvoření slov
Klassifikation (EN)Word formation
Schlagwörtertvoření slov; sufixy; čeština; substantiva
Schlagwörter (DE)Wortbildung; Suffixe; Tschechisch; Substantive
AnmerkungZpůsob tvoření tohoto subs.; slovotvorná a významová hlediska
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/297
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ahoj Ivano! / Uhlířová, Ludmila
O jednom modelu rozložení délky slov / Uhlířová, Ludmila
Matematické termíny typu jacobián, laplaceián / Uhlířová, Ludmila
O právnické češtině: Od dopisové agendy Jazykové poradny k nové lingvistické disciplíně? / Uhlířová, Ludmila
Talk at a PC / Uhlířová, Ludmila
Nový časopis o kvantitativní lingvistice / Uhlířová, Ludmila
Svenska språknämnden aneb jazyková poradna po švédsku / Uhlířová, Ludmila