Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000297
Author(s)Uhlířová, Ludmila
Title

Spotřebiště

PublishedNaše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 270
Languagecze
Classification (CZ)Tvoření slov
Classification (EN)Word formation
Subjectstvoření slov; sufixy; čeština; substantiva
Subjects (DE)Wortbildung; Suffixe; Tschechisch; Substantive
NoteZpůsob tvoření tohoto subs.; slovotvorná a významová hlediska
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/297
PURLCitation link